Info
Dnes je
25. 08. 2019
Svátek má
Radim
Počet návštěv:
084985
Vzkazy:
Napište nám své dotazy a připomínky.
Odkazy
Stránky amatérské filmové skupiny
Ecologica, stránky věnované ekologii a ochraně přírody.
Stránky lomnické základní školy
Stránky města Lomnice nad Lužnicí
Administrace
Zadejte heslo pro administraci:

Rybníky na třeboňsku

DVOŘIŠTĚ
Rybník Dvořiště   Nedaleko Lomnice nad Lužnicí leží rozlohou čtvrtý největší rybník jižních Čech. Rozprostírá se při západní hranici CHKO Třeboňsko asi 10 km severozápadně od Třeboně. Je označován za druhý nejstarší jihočeský rybník - Rybník Dvořiště vznikl přehrazením Miletínského potoka. Jeho 10 m vysoká a 550 m dlouhá sypaná hráz zadržuje 6,65 mil. m krychlových vody. Největší hloubka vody v rybníce dosahuje na několika místech 4,5 m. Kromě toho se může pochlubit unikátním výpustním zařízením s kamenným klenutím vytesaným do skály. Nádrž je využívána k chovu ryb i k rekreaci.
Zpět

KLEC
  Rybník byl založen zřejmě za pánů ze Stráže. Do rožmberského majetku přešel poté, co byla roku 1577 zakoupena část strážského panství od Lobkoviců. Okolo roku 1826 byl rybník vysušen Antonem Witmannem spolu s rybníky Nadějí, Potěšilem a Skutkem. Napuštěn byl roku 1854 společně s Potěšilem a Novým Vdovcem. Je pravděpodobné, že i na něm pracoval Krčín v době, kdy zakládal nový rybník Potěšil. Katastrální plocha rybníka je 69 hektarů. Rybník je průtočný a nechází se na pravém břehu řeky Lužnice.
Zpět

KOCLÍŘOV
  Vznik Koclířova je znám přesně: bylo to v letech 1503-1505. Dříve se zde totiž nacházely dva starší rybníky: Starý Koclířov (1491) a Mladý Koclířov (1495), které patřily Ješku z Kosové Hory. Jejich spojením vznikl rybník tak, jak jej známe dnes. Hlavními staviteli byli hejtmané Žabka a Dobřenský, kterým vypomáhal, pro nás už starý známý, Štěpánek Netolický. Stavba probíhala vcelku hladce a vynesla tak Štěpánkovi úctu a obdiv okolí, neboť současně pracoval i na Rudě a na Tisém.
  Rybníkem protéká Miletínský potok, který teče od Služebného a pokračuje na Dvořiště. Vodní plocha Koclířova měří celých 342 hektarů a pozadu nezůstává ani celkový objem: 4,28 000 000 metrů krychlových!!! Toto dílo si zasluhuje úctu i z toho důvodu, že o strašných povodních v srpnu 2002 vydrželo a voda se nedostala ven. Povolení hráze by mělo nedozírné následky!
Zpět

PONĚDRAŽSKÝ
  První zmínku o něm datujeme roku 1439. V té době patřil Švamberkům, nežli přešel za Krčínovy éry do majetku Řožmberků. Úpravy v letech 1511-1512 provedl (jak jinak) Štěpánek Netolický. Ponědražský patřil vždy mezi úrodné rybníky, jak o tom svědčí zápis z roku 1875. Toho podzimu se při výlovu vyvážilo přes 4000 centů kaprů, 100 centů candátů a 80 centů štik. Část byla poslána do Hamburku. Katastrální plocha rybníka je 142 ha. Rybník je průtočný a nachází se na pravém břehu řeky Lužnice.

Zpět

ROŽMBERK
Rožmberk   Největší jihočeský - a také český - rybník vybudoval v letech 1584-1590 na řece Lužnici asi 6 km severně od Třeboně známý rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan. K jeho zabezpečení vypracoval důmyslný projekt vodního kanálu zvaného Nová řeka, aby jím odváděl přebytečnou vodu z Lužnice do Nežárky.
Hráz Rožmberka   Mohutná hráz rybníka, osázená čtyřmi řadami dubů, je v základech až 55 m široká, v koruně se zužuje na 13,5 m. Vypíná se 11,5 m nad okolní terén a dosahuje délky téměř 2,4 km. Osvědčila se zejména při největší povodni roku 1890, kdy odolala obrovskému přívalu vod a zadržela na 50 miliónů metrů krychlových vody.
  Katastrální výměra Rožmberka je 677 ha, vodní hladina má plochu 489 ha. (Někdy bývá v literatuře uváděna výměra 721 ha - zde je ovšem k Rožmberku započítána i plocha sousedního rybníka Vítek u osady Nová Hlína, který je od Rožmberka oddělen hrází jako samostatný rybník).
Zpět

SVĚT
  "Nevděk", tak zněl původní název rybníka o výměře 380 ha. Ovšem po povodni v roce 1611 byl rozdělen na rybníky Opatovický a Svět. Rybník Svět se nachází na jižním okraji města Třeboně a Rybník Svět jeho historie je vázána na samo město. Vznikl založením hráze v sousedství hradeb před branami města a stal se tak významnou součástí městského opevnění. Na místě stavby se předtím nacházelo celé Svinenské předměstí Třeboně, které bylo zlikvidováno. Objem nádrže činí 3325 tisíc m3. Při povodni v roce 2002 však dokázal zadržet 10 - 11 miliónů m3 vody. Na jeho břehu mimo jiné stojí též Schwarzenberská hrobka.
  Polohu a velikost rybníka Svět určuje mohutná hráz, založená Jakubem Krčínem v roce 1574. Po převážné části hráze rybníka (celková délka 1525 metrů) je vedena pěší cesta lemovaná vzrostlými duby, tak jako v minulosti. V současnosti je rybník hojně využíván k rekreačním účelům. Koupaliště, výlety na lodích a sportovní rybolov jsou neoddělitelnou součástí dnešního Světa.
Zpět

SLUŽEBNÝ
  Rybník Služebný je necelý kilometr od města Lomnice nad Lužnicí a je tudíž oblíbeným místem ke koupání. Datum jeho založení není přesně znám, ale první zmínka o něm padá roku 1557 v souvislosti s počtem nasazených ryb "na vejtah." Další zprávy jsou už jen velmi mlhavé a neurčité. Rybník nebyl zřejmě nijak zásadně přestavován a dochoval se nám nejspíš téměř v původní podobě. Až na malý rozdíl: dříve se nejmenoval Služebný, ale Služebník. Rybníkem protéká na pravém břehu slavná Zlatá stoka Štěpánka Netolického a odvádí z něj vodu. Nádrž má vodní plochu celých 29 hektarů!!
  Největší potíže působil patrně o povodních roku 2002. Jeho nebezpečí tkvělo v tom, že je hned u kraje Lomnice nad Lužnicí, a tak by protrhnutí jeho hrází vyvolalo ohromnou vlnu, která by město zaplavila. Můžeme jen děkovat, že se tak nestalo!
Zpět

VELKÝ a MALÝ TISÍ
  Rybníky Velký a Malý Tisý jsou jedny z největších přírodních památek na celém území Třeboňska. Datum jejich vzniku není přesně znám, ale je dokázáno, že již v 15. Století se zde nacházely dva rybníky: Starý a Nový Tisý. Avšak tyto nádrže již nevyhovovaly dobovým požadavkům, a tak se v letech 1503-1505 chopili místní hejtmané (Žabka a Dobřenský) přestavby a jako výpomoc si vzali neznámého myslivce Štěpánka Netolického...:)
  Výsledky se brzy dostavily a mladý nimrod brzy předčil oba své mistry. Dostával tak stále větší a větší důvěru. Štěpánek v témže období přestavěl i Koclířov a rybník Rudu. Na tehdejší poměry vskutku gigantická práce.
  V současné době je zde nejen ornitologická, ale i biosférická rezervace a sídlí zde, v našich končinách velmi vzácný, orel mořský. Rybník vydržel i nápor o srpnových povodních 2002 a to už je skutečně co říct!
Zpět

ZÁBLATSÝ
  Rybník Záblatský, dříve zvaný Oplatil, je zmiňován již roku 1476 jako majetek Zděnka ze Šternberka. Postupně byl rozšiřován i roku 1513 za Petra z Rožmberka. V roce 1519 oznámil Štěpánek Netolický vladaři návrh na další zvětšení rybníka. To se však podařilo až roku 1580 Jakubu Krčínovi z Jelčan a Sedlčan, který rybník pojmenoval Oplatil. Tento název se ale neujal, a tak se od roku 1594 uvádí opět jako Záblatský.
  Od roku 1520 je rybník napájen Zlatou stoku. Na konci třicátých let a během druhé světové války se u rybníka konala těžba rašeliny, po povalových cestách se dalo projít okolo rašelinišť až k Záblatskému rybníku.
  Za rybníkem se nachází rezervace "Záblatské louky." Rozloha rybníka je 305 hektarů, obvod rybníka je 9,25 kilometrů, je považován za šestý největší rybník v celé České republice.
Zpět

© 2006 | webmasters: Bedi, Ivanka | webdesign: Bedi | text: žáci ZŠ Lomnice n. L.